!
!

ESPD(EU) - OP. Artemis

EU (ESPD) militær missionsmedalje Congo. Med spænde ARTEMIS, og tildelt fra juni 2003 og indtil september 2003. Medaljen er NY.

FDJ - DDR

Østtyskland. Medalje fra DDR organisationen "Frewilligen Deutcher Jugend". Dekorationen er aldrespræget, og har revne på "emaljen" på spændet.

FDJ medalje - DDR

Østtyskland. Medalje fra DDR ungdomsorganisationen "Frewillige Deutcher Jugend"

NVA emblem - Østtyskland

Emblem fra Nationale Volksarmee. Emblemet er brugspræget. Repareret på bagsiden, hvor den opringelige nål er fjernet og erstattet af et "skrue-system" hvor holdeskruen mangler. God patina.

DDR emblem - Østtyskland

DDR emblem (jeg ved ikke for hvad eller hvem). God patina.

DDR emblem 2 -Østtyskland

DDR emblem "guldklasse" ??  (jeg ved ikke for hvad eller hvem). God patina.

Dienste der Kampfgruppen 25 år - DDR

Østtyskland. Medallie  für treue dienste in der Kamfgruppen der Arbeiterklasse (für 25 Dienstjahre). Lidt løs i ordenbåndet.

Dienste der Kampfgruppen 20 år - DDR

Østtyskland. Medallie  für treue dienste in der Kamfgruppen der Arbeiterklasse (für 20 Dienstjahre).

Dienste der Kampfgruppen 15 år -DDR

Østtyskland Medallie  für treue dienste in der Kamfgruppen der Arbeiterklasse (für 15 Dienstjahre).

Dienste der Kampfgruppen 10 år - DDR

Østtyskland. Medallie  für treue dienste in der Kamfgruppen der Arbeiterklasse (für 10 Dienstjahre).